Új számviteli felügyeleti rendszer a láthatáron

Közzétéve: 2015. 06. 26.

A Nemzetgazdasági Minisztérium hozzálátott egy új felügyeleti rendszer kidolgozásához, amellyel kapcsolatban érdemi kérdésekben egyelőre keveset lehet tudni, mindenesetre egyeztetést ígértek a számviteli és könyvvizsgálói szakmai szervezetekkel.
A kormány által deklarált cél az adócsalások, illetve a különféle befektetési ügyletekhez köthető visszaélések elleni hatékonyabb küzdelem. A javaslat értelmében a szigorítás a könyvelőkre, az adótanácsadókra, valamint a könyvvizsgálókra terjedne ki. Az indoklás szerint a számviteli fegyelem biztosítása a gazdaság valamennyi aktorának, köztük a pénzügyi szféra jogkövető szereplőjének is érdeke. Ezzel aligha lehet vitatkozni, de a javaslat lényegi pontjainak ismerete nélkül a szigorítás támogatása sem lehet szakmailag megalapozott.
A témához kapcsolódik egy közelmúltban elfogadott jogszabály is, amelynek értelmében bizonyos pénzügyi intézményeket auditáló könyvvizsgálók vagyonát zár alá lehet venni abban az esetben, ha a megalapozottnak nyilvánított gyanú szerint az érintett cég működésével összefüggésben 50 millió forint kárösszeget meghaladó bűncselekmény történt.
Az ügyben megszólalt a Könyvvizsgálói Kamara is, és számos kritikai észrevételét összegezve az alaptörvénnyel összeférhetetlennek minősítette a rendelkezést, elsősorban arra hivatkozva, hogy a jogszabály a gyanúba keveredett pénzügyi szervezettel fennálló szerződéses kapcsolat esetén automatikusan kiterjed az auditorra, továbbá aránytalan büntetőjogi fenyegetettséget okoz azáltal, hogy olyan vagyonelemek is zár alá vonhatók, amelyek bizonyítottan nem az ominózus üggyel kapcsolatosak.

2015. június 26.

Megosztás: