Számviteli törvény: 2016-ban lényeges módosításokra készülhetünk

Közzétéve: 2015. 05. 21.

A változások az eddigi információk alapján jelentősek és sokrétűek lesznek. Egyelőre természetesen csak tervezetről beszélhetünk, azonban a legfontosabb pontokon valószínűleg nem történik lényeges változtatás.
A deklarált cél az európai uniós jogharmonizációs követelményekhez történő még erőteljesebb alkalmazkodás, az adminisztratív teendők racionalizálása, és a törvény életszerűvé tétele, hozzáigazítva a változó jellegű gazdasági események számviteli követelményeihez.
A társaságok növekvő hányada lesz jogosult egyszerűsített éves beszámolóra, ugyanakkor szűkebb kört érint majd a konszolidált beszámoló-készítési kötelezettség.
A rendkívüli eredmény, mint számviteli kategória várhatóan teljesen megszűnik, a továbbiakban az eddig itt szereplő tételek az egyéb és a pénzügyi műveletek bevételei, illetve ráfordításai közé kerülnek.
Az osztalékok elszámolási rendje is megváltozik, ugyanis az osztalék összegét nem annak az évnek a beszámolójában kell szerepeltetni, amelyre vonatkozóan a kifizetés történt, hanem az osztalékfizetésről hozott döntés napja lenne az irányadó. Ezzel összefüggésben megszűnik a mérleg szerinti eredmény kategória is, az eredménykimutatás gyakorlatilag az adózott eredmény levezetését jelenti majd.
Az üzleti érték (cégérték) kapcsán lényeges módosulás, hogy a pozitív vagy negatív (goodwill – badwill) cégérték abban az esetben nem lenne elszámolható, ha egy cég egy másikban minősített többséget (75%) eredményező befolyást szerez.
A goodwill értékcsökkenése is változik, ezáltal a számviteli szabályozás összhangba kerül a társasági adóról szóló törvény azon rendelkezésével, amely alapján 2015-től 10% értékcsökkenés lehetséges.

2015. május 21.

Megosztás: