Megjelent egy óriási szennyvízkezelési uniós pályázat

Közzétéve: 2015. 09. 03.

A Széchenyi 2020 program keretében a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára kiírásra került egy kifejezetten nagy összegűnek (69 milliárd forint) minősíthető pályázati felhívás (KEHOP-2.2.2-es kódszámon), amely szennyvízkezelésre, illetve azon belül kiemelten szennyvízelvezetésre vonatkozik.
A támogatás jogharmonizációs jellegét a települések szennyvízkezeléséről szóló, meglehetősen régi 91/271/EGK irányelv adja. Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozásakor kötelezettséget vállalt arra is, hogy a 2000 LE-et (lakosegyenértéket) meghaladó agglomerációk csatornázási és szennyvízkezelési feladataihoz kapcsolódóan folyamatosan korszerű technológiai feltételrendszert biztosít.
A magas biztonsági színvonalú szennyvízkezelési rendszerek az infrastruktúra nagyon fontos részterületét képezik, egyúttal jelentősen javítják a lakosság életminőségét is.
A támogatási kérelmek benyújtására 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lesz lehetőség, a pályázók jogosultsági paraméterei szigorúak, kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. önállóan, illetve a Kft. és a helyi önkormányzatok, illetve a vízközmű-szolgáltató konzorciuma jelentkezhet támogatásért.

2015. szeptember 3.

Megosztás: