Üzemi üzleti eredmény csökkentő tételek!

Üzemi üzleti eredmény csökkentő tételek!

Rezsabek Angéla előadásában!

Mérlegképes könyvelőknek: 4 kredit vállalkozási számvitel szakon

Adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőnek: 3 kredit

Időpont: 2018. április 12. (csütörtök) 10:00 – 13:15

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:30-tól 10:00-ig

Jelentkezési határidő:  2018. április 05.

Részvételi díj és kedvezmények:

23.700 Ft + Áfa

(A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a kávészünetek költségét.)

Csoportos jelentkezés esetén (min. 3 fő) 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból!

Konferencia helyszín:  Budapest belváros, Vajkay – Szakmai Konferencia Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. (BEJÁRAT: VAJKAY UTCA FELŐL)

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

Témakörök:

Üzemi üzleti eredmény csökkentő tételek

 1. Anyagjellegű ráfordítások
  • Anyagköltség
   • Vásárolt szakkönyvek, folyóiratok
   • Víz, villany, gázszámlák
   • Üzemanyag számlák (kiemelten a külföldi tankolások)
   • Munka-, egyen-, védő-, formaruha számlák
   • Védőital
  • Igénybe vett szolgáltatások
   • Szerviz számlák
   • Szállítási költségek
   • Bérlet
   • Oktatás, továbbképzés
   • Bizományi tevékenység
   • Postai és távközlési szolgáltatás
  • Egyéb szolgáltatások
  • Eladott áruk beszerzési értéke
  • Eladott közvetített szolgáltatások értéke
   • Fogalom a számviteli törvényben és az iparűzési adóról szóló törvényben
   • Gyakorlati kérdések az alvállalkozói teljesítmény és a közvetített szolgáltatás elkülönítésére
 1. személyi jellegű ráfordítások
  • Bérköltség
  • Személyi jellegű egyéb kifizetések
   • Munkába járással kapcsolatos költségtérítés
   • Lakhatási költségtérítés
   • Lakásépítésre nyújtott támogatás
   • Étkezési térítés
   • Betegszabadság díjazása
   • Munkáltatót terhelő táppénz
   • Munkavállaló részére kötött, de a munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja
   • Önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
   • Reprezentáció költségei
  • Bérjárulékok
 1. értékcsökkenési leírás
  • Immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek a tervezett értékcsökkenése
  • Használatbavételkor elszámolt összeg
 1. értékesítés követlen és közvetett költségei
  • Értékesítés közvetlen költségei
   • Az értékesített saját termelésű készletek és teljesített szolgáltatások közvetlen önköltségét
   • Eladott áruk beszerzési értéke
   • Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
  • Értékesítés közvetett költségei
   • Értékesítés és forgalmazás költsége
   • Igazgatási költségek
   • Egyéb általános költségek
 1. egyéb ráfordítások
  • Fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérleg fordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések, sérelemdíjak összege
  • Költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi gazdálkodónak – az üzleti évhez kapcsolódóan – adott támogatás, juttatás összege
  • Az előző üzleti év(ek)ben kapott, bevételként elszámolt támogatás, juttatás visszafizetendő összege (kiemelten a passzív időbeli elhatárolásból visszaforgatott tétel összegének változására)
  • Térítés nélküli átadás
  • Hiányzó, illetve a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett vásárolt és saját termelésű készlet könyv szerinti értéke
  • Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
  • Engedményezés, követelés elengedése
  • Konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott (fizetendő) engedmény
  • Közvetett pénz-visszatérítési akció keretében adott (fizetendő) engedmény
  • Az államháztartás egyes alrendszereivel (a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok, a társadalombiztosítás költségvetéseivel), az Európai Unió különböző pénzügyi alapjaival (pénzügyi forrásaival) elszámolt – a bekerülési érték részét nem képező, illetve a költségek között el nem számolható – adók, díjak, illetékek, hozzájárulások tárgyévre bevallott, fizetett, illetve fizetendő összege

Előadó:  Rezsabek Angéla, okleveles könyvvizsgáló

Regisztráció

Több hely foglalása esetén kérjük a Megjegyzés rovatban felsorolás szerűen adja meg a további résztvevők neveit!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Kérjük, hogy a részvételi díjat elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján, annak sorszámára való hivatkozással utalja, a díjbekérő kiegyenlítését követően postai úton küldünk számlát. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.


Térkép betöltése...

Helyszín
Budapest belváros, Vajkay – Szakmai Konferencia Rendezvényterem

Kategória