Kapcsolt vállalkozások és a transzferár kezelése 2018-ban, bírósági esetekkel – workshop!

Kapcsolt vállalkozások és a transzferár kezelése 2018-ban, bírósági esetekkel – workshop!

Lakatos Zsuzsanna transzferár szakértő, adótanácsadó vezetésével!

Mérlegképes könyvelőknek: 8 kredit vállalkozási nem számvitel szakon

Adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőnek: 10 kredit


Konferencia időpont: 2018. március 29. (csütörtök) 10:00-tól 17:15-ig

Jelentkezési határidő: 2018. március 23. 14:00-ig

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:30-tól 10:00-ig

Részvételi díj:

 • KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS A TRANSZFERÁR KEZELÉSE 2018 WORKSHOP + Transzferár Iránytű Könyv és munkafüzet e-book formátumban csomag*:
  49.800,- Ft + ÁFA/fő

  • * A Transzferár Iránytű Könyv és munkafüzet e-book-ról bővebb információt ITT talál.
 • KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS A TRANSZFERÁR KEZELÉSE 2018 WORKSHOP „csak képzés” csomag:  39.800,- Ft + ÁFA/fő

(A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a kávészünetek költségét.)

Csoportos jelentkezés (min. 3 fő) esetén 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból!

Konferencia helyszín: Budapest belváros, Alma Mater Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. (BEJÁRAT: SZEMERE UTCA FELŐL)

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

2018-tól jelentősen megváltozott a kapcsolt vállalkozásokat érintő jogi és adózási környezet. Az új adózási jogszabályok életbe lépése, az új transzferár rendelet, az országonkénti jelentés (Country-by-Country Report) fontos újdonságokat hozott, melyekkel a könyvelőknek, gazdasági és pénzügyi vezetőknek, ügyvezetőknek, könyvvizsgálóknak és cégtulajdonosoknak egyaránt szükséges tisztában lenniük.

Az egész napos Workshop folyamán felkészítjük a résztvevőket a kapcsolt vállalkozások meghatározására, a kapcsolt vállalkozásokat érintő legfontosabb adókötelezettségeknek való megfelelésre sok-sok példán keresztül.

Áttekintjük és a gyakorlati életből vett esetekkel megvizsgáljuk a szokásos piaci ár meghatározására rendelkezésre álló módszereket és felépítjük a bizonyítási módszertanokat.

Részletesen megvizsgáljuk az új transzferár rendeletet, melyet követően a résztvevők egy 2017. évi és egy 2018. évi teljes körűen elkészített transzferár nyilvántartáson keresztül is megismerhetik a dokumentáció kötelező tartalmát.

Kitekintünk a transzferár nemzetközi szabályozási környezetébe, szó lesz a 2017-es új OECD irányelv fontos újdonságairól, a CBCR szabályokról, az Adóhatóság ellenőrzési gyakorlatáról, jogesetekről, megvizsgálunk Európai Bírósági és hazai bírósági határozatokat is.

A Workshop gyakorlati jellegű, minden témakörnél több példát, gyakorlati feladatot és esetet oldunk meg a résztvevőkkel.

Témakörök:

 1. Kapcsolt vállalkozási viszony meghatározása
 • Kapcsolt vállalkozás fogalmának részletes bemutatása ábrákkal, példákkal.
 • Közeli hozzátartozó, többségi befolyás, meghatározó befolyás fogalma.
 • Kapcsolt vállalkozások meghatározása feladatokon keresztül (kb. 6-8 feladat).
 1. Kapcsolt vállalkozások hármas kötelezettsége
 • Bejelentési kötelezettségek és azok teljesítésének módja, példák és esetek (kb. 5-6 db).
 • Kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteinek felmérésének módja, elévülési idő vizsgálata, tipikus és speciális tranzakciók. A tranzakció fogalmának áttekintése, első tranzakció időpontjának meghatározása.
 • Kapcsolt vállalkozásokat érintő speciális adószabályok áttekintése: a társasági adó (szokásos piaci ár elve és transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség), helyi iparűzési adó, innovációs járulék, egyszerűsített vállalkozói adó, kisvállalati adó, általános forgalmi adó rendszerében.
 1. Transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség megállapítása
 • Transzferár nyilvántartás készítésével érintettek köre.
 • Vállalati méret besorolás jelentősége a kapcsolt vállalkozásoknál.
 • Vállalati méret besorolás előírásainak részletes bemutatása a KKV törvény rendelkezései alapján: mutatószámok, kapcsolódó vállalkozások és partnervállalkozások, kétéves szabály, árfolyam alkalmazása.
 • Vállalati méret meghatározás bemutatása példákon keresztül (kb. 5-6 db).
 1. Transzferár bizonyítási módszertan
 • Szokásos piaci ár meghatározásának módszereinek bemutatása, és áttekintése példákon keresztül (kb. 6-7 db.)
 • Az összehasonlító elemzés és ezen belül a funkcionális elemzés jelentősége, példák (kb. 3-4 db).
 • Lehetséges források és adatbázisok bemutatása az alátámasztáshoz és bizonyításhoz.
 • Társasági adóalap korrekció lépései és szükséges elemei, példák (kb. 3-4 db).
 • A transzferár nyilvántartás és a transzferár szabályzat közötti különbség.
 • Mulasztások és hiányosságok következményeinek bemutatása mikro- és kisvállalkozásoknál, illetve közép- és nagyvállalkozásoknál, példák és esettanulmányok (kb. 4-5 db).
 1. Transzferár rendelet bemutatása
 • 22/2009. PM (transzferár) rendelet előírásainak bemutatása, összehasonlítva az új 32/2017. (X. 18.) NGM rendelettel.
 • Új rendelet hatálya lépése, átmeneti szabályok.
 • Alapelvek, értelmező rendelkezések, árfolyam alkalmazása.
 • Mentességek a transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség alól és ennek dokumentálása. Példák bemutatása a mentességekre (kb. 6-8 db).
 • Összevonási szabályok és példák (kb. 4-5 db).
 • Különféle nyilvántartási formák bemutatása a régi és az új rendelet alapján.
 • Háromszintű transzferár nyilvántartás: országonkénti jelentés (CbCr), fődokumentum, helyi dokumentum, ehhez kapcsolódó kötelezettségek és előírt tartalom bemutatása.
 • Ügyletek összevonása, adatbázis szűrés frissítése, összehasonlító adatok keresésének dokumentálása.
 • Nyilvántartás készítési határidő változása, nyilvántartás módosítása, javítása.
 • Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása.
 • Források, kiigazítás, szűkítés.
 1. Transzferár nyilvántartás esettanulmány
 • Egy multinacionális cégcsoportba tartozó hazai kereskedelmi vállalkozás kapcsolt vállalkozásokkal megvalósult tranzakcióinak áttekintése, transzferár nyilvántartással érintett ügylet(ek) meghatározása. Egy teljes körű transzferár nyilvántartás felépítése, magyarázata a 2017-ig érvényes szabályok szerint.
 • Ugyanezen vállalkozás 2018. évi transzferár nyilvántartás készítési kötelezettségének meghatározása, a nyilvántartáshoz szükséges adatok beszerzése, ellenőrzése (fődokumentum), és teljes körű helyi dokumentum felépítése, magyarázata
 1. Nemzetközi kitekintés, CBCR, ellenőrzési gyakorlat, bírósági esetek
 • Transzferárazás nemzetközi környezete, transzferár szabályok más országokban.
 • Új 2017-es OECD irányelv fontosabb rendelkezései.
 • Országonkénti jelentés (CbCr) készítési kötelezettség és bejelentési kötelezettség teljesítésének módja, határidők, mulasztási bírságok.
 • NAV bírságolási gyakorlata a transzferár nyilvántartások területén, példák (kb. 4-5 db).
 • Két ellenőrzési jogeset bemutatása.
 • EU Bírósági ítéletek áttekintése.
 • Hazai bírósági ítéletek vizsgálata.
 1. Konzultáció
 • Kiemelt konzultációs témák:
 • Példák a nyilvántartási formákra 2017-ig érvényes szabályok alapján (3-4 db).
 • Vállalati belső információs rendszer kialakítása, munkaszervezés folyamata, lépések, feladatok és határidők kialakítása és ellenőrzése.
 • Felelősségi körök áttekintése és szabályozása, közreműködők a transzferár feladatokban.

Előadó:  Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő

Regisztráció:

Több hely foglalása esetén kérjük a Megjegyzés rovatban felsorolás szerűen adja meg a további résztvevők neveit!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Kérjük, hogy a részvételi díjat elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján, annak sorszámára való hivatkozással utalja, a díjbekérő kiegyenlítését követően postai úton küldünk számlát. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.


Térkép betöltése...

Helyszín
Alma Mater Rendezvényterem

Kategória