A számviteli törvény legújabb módosítási tervezetéről

Közzétéve: 2015. 04. 15.

A korábbiakban már többször beszámoltunk a számviteli törvény módosításáról, illetve a változtatására irányuló kezdeményezésekről. Az egyik aktuális változtatási javaslat az egyszerűsített éves beszámoló kiterjesztésére irányuló kezdeményezés.
Szélesedik az egyszerűsített beszámolóra jogosult cégek köre, a tervezet szerint a jövőben a vállalkozások 97%-a készíthet ilyen számviteli beszámolót.
Az összeghatárok felemelése több mint kétszeres határértéket hozna létre, azaz a mérlegfőösszeg határa 500 millió forintról 1,2 milliárd forintra, az éves nettó árbevétel 1 milliárd forintról 2,4 milliárd forintra emelkedne, miközben a foglalkoztatottak átlagos létszáma 50 főben változatlan maradna.
A kettős könyvelést vezető vállalkozások a jelzett háromból két feltételt kötelesek teljesíteni két egymást követő üzleti évben. A módosítások a 2016-ban induló üzleti évről készített éves (konszolidált) éves beszámolóra alkalmazandók első alkalommal.
Konszolidált mérleget akkor kell készíteni, ha a tárgyévet megelőző egymást követő két üzleti évben a mérleg fordulónapján a három mutató közül bármelyik kettő nem haladja meg a határértéket: itt a korábbi 5,4 forintos értékről 6 milliárd forintra emelkedne a mérlegfőösszeg, illetve 8 milliárd forintról 12 milliárd forintra a nettó árbevétel maximuma az eredeti 250 foglalkoztatottat nevesítő korlátozás változatlanul hagyása mellett.
A kormányzat számításai szerint az adminisztrációs terhek csökkenésén túl a módosított értékhatárok lépést tartanának az életszerű változásokkal. Az említetteken kívül több más ponton is új szabályozás lépne a régi helyére, például az osztalék elszámolási szabályai is változnának a tervezet szerint oly módon, hogy az osztalék összegét a számviteli nyilvántartásokban a döntés napjához illeszkedően kellene megjeleníteni, és nem annak az évnek a beszámolójában, amelyre gazdasági értelemben ténylegesen vonatkozik.

2015. április 15.

Megosztás: