A falusi turizmus szerepe Magyarországon és aktuális trendjei

Közzétéve: 2015. 11. 06.

A falusi turizmus immár másfél évtizede jelentős tényező a magyar turizmusfejlesztési stratégiában. Látszólag egy homogén turisztikai ágról van szó, azonban ha alaposabban megvizsgáljuk a kérdést, egyértelművé válik, hogy ez távolról sincs így, inkább egy gyűjtőfogalomról beszélhetünk.
Szervezeti keretét eredetileg az 1994-ben megalapított Falusi Turizmus Országos Szövetsége jelentette, az FTOSZ érdeme, hogy kidolgozott egy szálláshelyminősítési rendszert, amely az első lépés volt a falusi turizmus érdemi elfogadását illetően. 2001-től a szakmai szervezet átalakult Falusi és Agroturizmus Országos Szövetséggé.
Ez a változás már jelezte, hogy a turizmusstratégia tudatosan épít a falusi turizmuson belül a differenciált megközelítésre, illetve az egyes lehetséges alágazatok specifikus fejlesztésére.
A szolgáltatók körében Magyarországon is nagy dilemma volt, hogy milyen mértékben kell megfelelni a vendéglátóipar általános írott és íratlan követelményeinek, vagy alkalmazhatnak-e a konvencionális turizmusban szokatlan ötleteket és megoldásokat. Azaz lehetnek-e autentikusak minden szempontból, ami gyakran szükségszerűen a kínált szolgáltatások minőségi jellemzőinek csökkenésével jár, vagy inkább csak díszítőelemként használva a tradicionális falusi környezetet és gasztrokultúrát, a főbb szolgáltatási elemekben a megszokott színvonalat biztosító sztenderdek fenntartására koncentrálnak.
A vendégéjszakák számát tekintve a falusi turizmus fogalom alá besorolható helyek meglehetősen alacsony részarányt képviselnek, különösen igaz ez a külföldi vendégkörre. a problémák sokrétűek; gyenge, illetve egysíkú a marketingmunka, a legtöbb aktív weboldal csak célirányos, tudatos kereséssel érhető el, kritikus mértékben ingadozók a szolgáltatások, továbbá alacsony az infrastruktúra színvonala.
Ma már egyértelmű a legtöbb érintett számára, hogy egy olyan sokrétű turisztikai területről van szó, amelynek stratégiai és operatív fejlesztése bármely piaci szempont alapján csak specifikusan és átfogó szemléletben képzelhető el.

2015. november 6.

Megosztás: