Magyarország is csatlakozik az egységes IFRS-számviteli rendszerhez

Közzétéve: 2015. 06. 30.

A kormány döntése értelmében 2017 januárjától Magyarország is csatlakozik az IFRS (International Financial Reporting Standards) alkalmazását előíró európai uniós rendelkezéshez. A fontos jogharmonizációs lépéssel párhuzamosan egyidejűleg várhatóan az amerikai szabvány (US-GAAP) és az IFRS konverziós folyamatai is felerősödnek.
Az új jogszabály elsőként a tőzsdén jegyzett és pénzügyi jellegű cégek esetében teremt kötelező alkalmazást, ugyanakkor mielőbbi bevezetését a többi vállalkozás számára is ajánlja.
A jelenlegi jogi környezet egyelőre nem teremt teljes körű alkalmazási keretfeltételt, számos bizonytalanság maradt, különösen az átmeneti időszakokra vonatkozó eltérő számviteli értelmezéssel kapcsolatban.
Az IFRS hazai bevezetését az értelmezésbeli kettősségek kivédése, az adminisztrációs terhek csökkentése mellett az is indokolja, hogy ily módon a magyarországi vállalkozások nemzetközi viszonylatban is transzparensek és összehasonlíthatók lesznek.
Egy sor megoldatlan probléma van azonban az adózás terén, ahol a szabvány, illetve az új szabályozás lehetővé teszi, hogy az adott ország helyi adóhatósága külön beszámoló alapján értékelje az érintett üzleti vállalkozás adóbevallásait, amelyek az otthoni számviteli rend alapján készültek.
Az IFRS és a jelenleg hatályos magyar számviteli normák elsősorban az árbevétel-elszámolás, a céltartalék-képzés, valamint az értékvesztés és a tárgyi eszközök amortizációja tekintetében mutatnak kifejezetten jelentős különbségeket.

2015. június 30.

Megosztás: