Közeledik a határidő a társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozattal kapcsolatban

Közzétéve: 2015. 05. 29.

2015-ben június 1-jére esik a címben jelzett nyilatkozat határideje. Az érintettek köre meglehetősen széles – többek között alapítványok, egyesületek, lakásszövetkezetek –, ezért indokolt a témával részletesebben is foglalkozni.
Amennyiben 2014-ben vállalkozási tevékenységből származó bevételük nem volt, valamint költséget vagy ráfordítást sem számoltak el, lehetőségük nyílik egyszerű nyilatkozattal helyettesíteni az 1429-es bevallási formulát.
A nyilatkozat új megnevezése TAONY (a nyomtatvány az Adóhivatal www.nav.gov.hu internetes oldaláról letölthető), itt a dokumentum D blokkjában kell I (igen) megadásával jelezni, ha a szervezet élni kíván ezzel a lehetőséggel.
2015. június 1-je jogvesztő hatályú, ezt követően már csak a normál bevallási dokumentum pótlólagos bevallásával lehet teljesíteni a vonatkozó adójogi kötelezettséget.
Ide kapcsolódik, hogy a társasági adóról és osztalékadó hatálya alá tartozóknak a jelzett napi kell elektronikusan is beküldeniük beszámolójukat. A művelet technikailag abból áll, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium internetes oldaláról le kell tölteni az EB jelű űrlapot.
A NAV ezt követően egy viszonylag zárt rendszerű ellenőrzést követően ellenőrzi a beküldött dokumentumokat, illetve adott esetben intézkedik a szankciókról is a kötelezettségek elmulasztása esetén.
Feltétlenül ajánlható tehát mind az érintettség, mind a kapcsolódó adminisztratív kötelezettséggel összefüggésben május hátralévő napjaiban megérdeklődni mindenre kiterjedően, hogy ténylegesen milyen kötelezettségeknek kell eleget tennünk.

2015. május 29.

Megosztás: