Kötelező lesz csatlakozni a helyi önkormányzatoknak az ASP rendszerhez

Közzétéve: 2016. 06. 07.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása megteremti a lehetőséget az önkormányzatok központi informatikai rendszerbe történő bekötésére. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének újabb állomásaként az önkormányzatok kötelezően csatlakoznak a közigazgatási feladatokat támogató, az állam által biztosított központi, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó számítástechnikai rendszerhez (ún. önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás célja, hogy egységes informatikai rendszer álljon rendelkezésre az önkormányzati feladatellátáshoz. A csatlakozás technikai körülményeit és idejét külön kormányrendelet fogja meghatározni.

A módosítás arról is rendelkezik, hogy a csatlakozást követően a helyi önkormányzatok új – az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei által egyébként támogatott feladatok ellátására – szerződést ne kössenek. Az átmeneti időszakban a meglévő szerződéseket felül kell vizsgálni, illetve a meglévő szerződéseket úgy kell módosítani, hogy az az ASP rendszerhez történő csatlakozás időpontjára (legkorábban a csatlakozás végső határidejét szabályozó kormányrendelet hatálybalépését követő 90. nap) azok felmondhatóak legyenek. A meglévő, de a csatlakozás időpontjáig lejáró szerződések legfeljebb a csatlakozás időpontjáig hosszabbíthatóak meg. Abban az esetben, ha a felülvizsgálattal érintett szerződés a csatlakozás időpontjára nem mondható fel vagy nem módosítható, a szerződésnek az ASP rendszerhez történő csatlakozás időpontjára történő felmondásából adódó, az önkormányzatot terhelő, jogerős bírósági döntésben megítélt összeg erejéig az állam az önkormányzatot utólag kártalanítja.

A törvénymódosítás fentiek mellett azt is tartalmazza, hogy a Kormány rendeletében kijelölt szerv adattárházat (önkormányzati adattárház) üzemeltet az önkormányzati eladósodási folyamatok megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása, valamint a feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából. Az adattárház biztosítja a helyi önkormányzat gazdálkodási feladatainak támogatását és a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés feltételeit.

Szakmai Konferenciaszervező Kft.,
2016. május 12.

Megosztás: