Mikrogazdálkodói beszámoló ellenőrzése – avagy hogyan könnyítsük meg a zárlati folyamatot!

Mikrogazdálkodói beszámoló ellenőrzése – avagy hogyan könnyítsük meg a zárlati folyamatot!

Dr. Kardos Barbara PhD előadásában!

Mérlegképes könyvelőknek: 4 kredit vállalkozási számvitel szakon

Adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőnek: 3 kredit

Időpont: 2018. április 25. (szerda) 10:00 – 13:15

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:30-tól 10:00-ig

Jelentkezési határidő:  2018. április 18.

Részvételi díj és kedvezmények:

23.700 Ft + Áfa

(A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a kávészünetek költségét.)

Csoportos jelentkezés esetén (min. 3 fő) 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból!

Konferencia helyszín:  Budapest belváros, Vajkay – Szakmai Konferencia Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. (BEJÁRAT: VAJKAY UTCA FELŐL)

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

Tematika:

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló – avagy hogyan könnyítsük meg az zárlati folyamatot (180 perc)
Az előadás célja a néhány éve bevezetésre került és gyors ütemben elterjedt MEÉB készítéséhez kapcsolódó speciális szabályok ismertetése, gyakorlati példákon keresztül történő szemléltetése.

 • Milyen határértékek alatt választható a mikrogazdálkodói beszámoló?
 • Mérleghez kapcsolódó adatközlési kötelezettségek:
 • Sztv előírásainak eltérő alkalmazása (a felsorolt sajátosságokra az előadás során egy-egy kisebb esettanulmány kerül bemutatásra)
  • Az ellenőrzés megállapításai nem jelentős összegű hibának minősülnek.
  • Felújítás vs karbantartás
  • Behajthatatlan követelés
  • Alapítás-átszervezés értéke, és kísérleti fejlesztés értéke nem mutatható ki.
  • A jövőbeli költségekre céltartalék nem képezhető.
  • Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír eladásakor, beváltásakor nem kell a kamatot elkülöníteni az ügylet eredményhatásától.
 • Időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó speciális szabályok
  • Kamat elhatárolások aktív és passzív
  • Több évet érintő tételek időbeli elhatárolása, aktív és passzív
  • átvállal, pénzügyileg még nem rendezett kötelezettség
  • Sztv szerinti halasztott bevételek
 • Eszközök és források értékeléséhez kapcsolódó speciális szabályok
  • Bekerülési értékben nem kell figyelembe venni a kapcsolódó és járulékos költségeket.
  • Saját termelésű készletek értékelhetőek a még felmerülő költségekkel és várható haszonnal csökkentett eladási áron.
  • Tárgyi eszközöknél és immateriális javaknál alkalmazhatóak a társasági adó szerinti értékcsökkenési kulcsok.
  • Terven felüli értékcsökkenés elszámolása csak a könyv szerinti érték legalább 30%-os csökkenése esetén szükséges (Bt, Kkt, egyéni cég nem kell alkalmazza).
  • Értékvesztést elszámolása készletek, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok esetében csak a könyv szerinti érték legalább 30%-os csökkenése esetén szükséges (Bt, Kkt, egyéni cég nem kel alkalmazza).
  • Követelések értékelése során a 100 ezer forint feletti tételek esetében kell értékvesztést elszámolni a mérlegkészítés időpontjában meghatározott hátralékos napok száma alapján. 180 napon túl 30%, 270 napon túl 50% és 365 napon túl 100%.
  • A devizás tételek elszámolása év közben történhet az áfa tv szerinti árfolyamon.
  • A devizás tételeket a fordulónapi átértékelni nem szabad.
 • Az első mikrogazdálkodói beszámoló választására vonatkozó döntést a vállalkozó képviseletére jogosult személynek (ügyvezető) kell meghozni, és erről legkésőbb az üzleti év első napján írásban nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot nyolc évig kell megőrizni.
 • Mit mesélnek a mikrogazdálkodói beszámolók – egy empirikus felmérés tapasztalatai

Előadó:  Dr. Kardos Barbara Ph.D., BGE Pénzügyi és Számviteli Kar docense, Számviteli Intézeti Tanszék, az Országos Számviteli Bizottság tagja

Regisztráció

Több hely foglalása esetén kérjük a Megjegyzés rovatban felsorolás szerűen adja meg a további résztvevők neveit!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Kérjük, hogy a részvételi díjat elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján, annak sorszámára való hivatkozással utalja, a díjbekérő kiegyenlítését követően postai úton küldünk számlát. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.


Térkép betöltése...

Helyszín
Budapest belváros, Vajkay – Szakmai Konferencia Rendezvényterem

Kategória