Költségvetési szervek új és aktualizálandó belső szabályzatai! – 2017. október 12.

Költségvetési szervek új és aktualizálandó belső szabályzatai!

Kovácsné Horváth Mónika gyakorlati előadásában!


2017. október 12.

Konferencia időpont: 2017. október 12. (csütörtök) 10:00-tól 15:15-ig

Jelentkezési határidő: 2017. október 5. 14:00-ig

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:30-tól 10:00-ig

Részvételi díj:

27.800,- Ft + ÁFA/fő

(A részvételi díj tartalmazza az információs anyag, a kávészünetek és a büfé ebéd költségét.)

Csoportos jelentkezés (min. 3 fő) esetén 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból!

Konferencia helyszín: Alma Mater Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. (BEJÁRAT: SZEMERE UTCA FELŐL!)

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

A számos és szigorú törvényi és egyéb jogszabályi előírások ellenére a költségvetési szervek belső szabályozottsága mind a mai napig alapvető hiányosságokat mutat. Ezekre a hiányosságokra rendre felhívja a figyelmet az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a költségvetési szervek belső ellenőrzése is. Ugyanakkor gyakorló szakemberek mind tudják, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezetben és a fokozott munkaleterheltség mellett nehéz naprakészen tartani a belső szabályzatokat. Önnek készen vannak és naprakészek a kötelező belső szabályzatai? Amennyiben nem vagy csak hiányosan, akkor a képzést Önnek és munkatársainak ajánljuk.

Képzésünkön gyakorlati szempontból mutatjuk be a költségvetési szerv vezetője által elkészítendő szabályzatokat, felhívjuk a figyelmet a főbb és jellemző hiányosságokra, buktatókra, és a leggyakoribb ellenőrzési elmarasztalások okára.

Témakörök:

A számviteli törvény számos szabályzat elkészítését írja elő:

 • Számviteli politika
 • Számlarend
 • Bizonylati rend
 • Leltárkészítési és leltározási szabályzat
 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Önköltség-számítási szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat

Az 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) alapján kötelező:

 • Szervezeti és Működési Szabályzat SZMSZ
 • Gazdasági szervezet ügyrendje
 • Tűzvédelmi szabályzat

2016. 10. 01 – től 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.) előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst kijelölni. Az alábbi szabályzatok kialakítását is a Bkr. írja elő:

 • Belső kontroll szabályzat
 • Belső ellenőrzési kézikönyv
 • Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
 • Kockázatkezelési szabályzat
 • Nyomkövetési rendszer kialakítása
 • Szabálytalanságkezelési szabályzat

A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:

 • Gazdálkodási szabályzat
 • Beszerzési szabályzat
 • Kiküldetési szabályzat
 • Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
 • Reprezentációs kiadások szabályzata
 • Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
 • Telefonhasználati szabályzat
 • Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Előadó:  Kovácsné Horváth Mónika, gyakorló belső ellenőr, okleveles nemzetközi-, ÁFA-, és forgalmi adószakértő, okleveles adóellenőrzési szakértő, mérlegképes könyvelő

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Kérjük, hogy a részvételi díjat elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján, annak sorszámára való hivatkozással utalja, a díjbekérő kiegyenlítését követően postai úton küldünk számlát. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.


Térkép betöltése...

Helyszín
Alma Mater Rendezvényterem

Kategória


Regisztráció

Regisztráció lezárva!.