Költségvetési szervek új és aktualizálandó belső szabályzatai!

Költségvetési szervek új és aktualizálandó belső szabályzatai!

Koháriné Dr. Papp Edit gyakorlati előadásában!

Konferencia időpont: 2018. március 20. (kedd) 10:00-tól 15:15-ig

Jelentkezési határidő: 2018. március 14. 14:00-ig

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:30-tól 10:00-ig

Részvételi díj:

29.800,- Ft + ÁFA/fő

(A részvételi díj tartalmazza az információs anyag, a kávészünetek és a büfé ebéd költségét.)

Csoportos jelentkezés (min. 3 fő) esetén 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból!

Konferencia helyszín: Alma Mater Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. (BEJÁRAT: SZEMERE UTCA FELŐL!)

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

Témakörök:

A számviteli törvény számos szabályzat elkészítését írja elő:

 • Számviteli politika
 • Számlarend
 • Bizonylati rend
 • Leltárkészítési és leltározási szabályzat
 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Önköltség-számítási szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat

Az 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) és a végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII.31) kormányrendelet alapján kötelező szabályzatok:

 • Szervezeti és Működési Szabályzat SZMSZ
 • Gazdasági szervezet ügyrendje
 • Szervezeti egységek ügyrendje (SzMSZ-ben nem szabályozott területek)
 • Gazdálkodási szabályzat (a tervezéssel, előirányzatok felhasználásával, módosításával, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső feltételek, előírások)
 • Beszerzések, közbeszerzések szabályzata, e-közbeszerzés
 • Vásárlási szabályzat (kulturális ágazat)
 • Belföldi és külföldi kiküldetések szabályozása
 • Anyag- és eszközgazdálkodás szabályozása
 • Reprezentációs kiadások felosztása, teljesítése és elszámolásának rendje
 • Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
 • Vezetékes- és mobiltelefonok használata,
 • Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.
 1. 10. 01– től 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.)

A kormányrendelet előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst kijelölni.

A következő szabályzatok kialakítását is a Bkr. írja elő:

 • Belső kontroll szabályzat
 • Belső ellenőrzési kézikönyv
 • Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
 • Kockázatkezelési szabályzat
 • Nyomkövetési rendszer kialakítása

Szabályzatok az Illetménytörvények alapján:

 1. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről
 • munkáltatói szabályzat egyéb juttatások megállapításáról

2011.évi 199. törvény közszolgálati tisztviselőkről

 • Közszolgálati szabályzat
 • Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
 1. éci XXXIII. Tv közalkalmazottakról
 • Kollektív szerződés
 • Közalkalmazotti szabályzat
 • Gyakornoki szabályzat

A költségvetési szervek szabályzatainak és a Kincstár által kiadott szabályzatoknak kapcsolódása (egyeztetések, adatszolgáltatások)

Egyéb szabályzatok:

 • Tűzvédelmi szabályzat (30/1996.(XII./) BM rendelet)
 • Munkavédelmi szabályzat (1993. évi törvény a munkavédelemről)
 • Kötelező belső adatvédelmi szabályzat (2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról) Adatvédelmi tisztviselő
 • Adatkezelés, az adatvédelmi incidensek célszerű szabályozása (2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról)
 • Ügyvitelszervezés, iratkezelési szabályzat
 • Helyi, kerületi önkormányzat építési szabályzata, településképi védelem
 • Egyéb

Konzultációs kérdések!

Előadó: Koháriné Dr. Papp Edit

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Kérjük, hogy a részvételi díjat elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján, annak sorszámára való hivatkozással utalja, a díjbekérő kiegyenlítését követően postai úton küldünk számlát. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.


Térkép betöltése...

Helyszín
Alma Mater Rendezvényterem

Kategória


Regisztráció

Regisztráció lezárva!.