EKÁER specialitások, közúti áruforgalom! – 2018. február 26. JELENTKEZÉS LEZÁRVA!

EKÁER specialitások, közúti áruforgalom!

A képzésre jelentkezők létszáma elérte a maximumot, jelentkezés lezárva.
Jelenkezés a 2018. április 06. időpontra IDE kattintva lehetséges.

Gutyán Tibor alezredes, NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgató-h. előadásában!

2018. február 26.

Időpont: 2018. február 26. (hétfő) 10:00 – 13:15

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:30-tól 10:00-ig

Jelentkezési határidő:  2018. február 21.

Részvételi díj és kedvezmények:

23.700 Ft + Áfa

(A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a kávészünetek költségét.)

Csoportos jelentkezés esetén (min. 3 fő) 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból!

Konferencia helyszín:  Budapest belváros, Alma Mater Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. (BEJÁRAT: SZEMERE UTCA FELŐL)

Jelentkezési lap letöltése: 

Tematika:

I. EKÁER alapjai

 • Az általános forgalmi adó fókuszpontjai az EKÁER tükrében.
 • Magyarország EU csatlakozását követő kereskedelmi forgalom, EKÁER előzmények.
 • Gazdasági, biztonsági visszaélések a közúti árufuvarozás során, fiktív fuvarozási dokumentumok használata.
 • CMR Egyezmény (1971. évi 3. törvényerejű rendelet) legfontosabb tudnivalói, fontos EKÁER összefüggések.
 • EKÁER működésének általános bemutatása (EKÁER, HUGO, NAV), a rendszer lényeges elemeinek általános megismerése.

II. EKÁER működésének jogszabályi kerete, a gyakorlat tükrében

 • EKÁER és az Adózás rendjéről szóló törvény
  • Bejelentési kötelezettség
  • Kockázatos termékek
  • Önkéntes bejelentés
  • Bejelentésre kötelezett jognyilatkozata (felelősségi kérdések)
  • Kockázati biztosíték
  • Új kötelezett
  • Kockázatos fuvarozás, nyilatkozattétel, hatósági zár
  • EKÁER jogsértések szankcionálása, mulasztási bírság
  • Áru lefoglalása, jármű visszatartása
  • Hatósági felügyelet

III. EKÁER működéséről szóló jogszabályok gyakorlati megközelítéssel

 • EKÁER működése
  • FELADÓ és a CÍMZETT, meghatalmazottak, végfelhasználó
  • Felrakodás, kirakodás adatainak jelentősége
  • Kockázatos termékek
  • Közúti fuvarozással járó tevékenység, a bejelentési kötelezettség speciális esetei, segítő folyamatábrák, gyakorlati példák
  • Speciális EKÁER mentességek, alanyok, termékkörök, súly és értékhatárok
  • Egyedi mentesség
  • Bejelentési kötelezettség általános szabályai, egyszerűsített bejelentés
  • EKÁER bejelentések tartalma, export, import és belföldi specialitások, gyakorlati példákkal
  • EKÁER bejelentések valóságtartalma a NAV ellenőrzéseinek tükrében

IV. EKÁER szám igénylésének menete, megállapításának rendje, speciális, életszerű fuvarozási helyzetek, ellenőrzési metodika

 • EKÁER bejelentések
  • Azonosított belépés
  • Ügyfél adatok
  • Felhasználók kezelése
  • Engedélyezett szállítmányozó
  • Kedvenc címek
  • Zárolt biztosíték
  • XML feltöltés
  • Import bejelentés
  • Export bejelentés
  • Belföld-belföld viszonylatú bejelentés
 • Fuvarozási, logisztikai élethelyzetek, ellenőrzés
  • Háromszögügylet
  • Vámfelügyelet, közvetett vámjogi képviselet
  • Gyűjtő fuvarozás
  • Logisztikai átrakodás külföldön/Magyarországon
  • Tranzit fuvarozás
  • Kombinált fuvarozás
  • Saját vagyon áthelyezése
  • Kockázati biztosíték
  • Általános ellenőrzési tapasztalatok
  • Mulasztások, csalárd magatartások
  • Jogkövetkezmények

Előadó: Gutyán Tibor alezredes, NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgató-helyettes

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Kérjük, hogy a részvételi díjat elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján, annak sorszámára való hivatkozással utalja, a díjbekérő kiegyenlítését követően postai úton küldünk számlát. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.


Térkép betöltése...

Helyszín
Alma Mater Rendezvényterem

Kategória


Regisztráció

Regisztráció lezárva!.