Alapvető változásokat hoz a polgári eljárásba a 2018. január 1-én hatályba lépő Pp.!

Alapvető változásokat hoz a polgári eljárásba a 2018. január 1-én hatályba lépő Pp.!

Fónyiné dr. Kazareczki Andrea Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bíró előadásában


Konferencia időpont: 2018. január 30. (kedd) 09:30 – 16:30

Jelentkezési határidő: 2018. január 24. 14:00-ig

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:00-tól 09:30-ig

Részvételi díj:

37.800,- Ft + ÁFA/fő

(A részvételi díj tartalmazza az információs anyag, a kávészünetek és a büfé ebéd költségét.)

Csoportos jelentkezés (min. 3 fő) esetén 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból!

Konferencia helyszín: EDUTUS Ház – Falk1 Rendezvényközpont, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

2018. január 1-jén hatályba lép a Polgári perrendtartásról szóló új törvény, komoly erőpróba elé állítva a jogalkalmazókat.

Osztott perszerkezet, perfelvételi szakasz, percezúra, kézbesítési kifogás, anyagi pervezetés, hatálytalanság, visszautasítás, megannyi új fogalom és régi jogintézmény új köntösben! A jogi képviselet terén a professzionalitás erősítése, a jogi képviselők felelősségének erősödése a bíróság aktív pervezetése mellett – mindez nagyon új szemléletmód kialakítását igényli!

Az előadás ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy még a hatályba lépés előtt megismertessük ezeket a változásokat, a legfontosabb szabályokat, összefüggéseket, hiszen a hatálybalépéssel az eljárási szabályokat azonnal alkalmazni kell! Ki kell lépni a berögzült megszokásokból!

Mindezt egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segítségével, aki igyekszik az új szabályok buktatóira is felhívni a figyelmet.

Témakörök:

1. Alapelvek, általános rendelkezések:

  • értelmező rendelkezések, mint új szerkezeti elem;
  • hatásköri és illetékességi változások;
  •  a peres felek és más perbeli személyek;
  •  a kötelező képviselet kiterjesztése, szigorú szabályai,
  •  változás a költségek felszámításában;
  •  már perindítás előtt is lehet ideiglenes intézkedést kérni;
  •  változások az eljárás általános szabályaiban (szünetelésnél, felfüggesztésnél, félbeszakadásnál, kézbesítésnél stb.)

2. A perindítási szakasz új szabályai;
3. A perfelvételi szakasz, mint teljesen új jogintézmény és az anyagi pervezetés;
4. Az érdemi tárgyalási szakaszban a bizonyítás változó szabályai;
5. Az eltérő rendelkezések a járásbíróság előtti eljárásban;
6. A fizetési meghagyással összefüggő perek változásai;
7. Határozatok, jogcímhez kötöttség;
8. Fellebbezési szakasz, a másodfokú bíróság felülbírálati jogköre;
9. A perújítás és a felülvizsgálat új szabályai.

 

Előadó: Fónyiné dr. Kazareczki Andrea, Pesti Központi Kerületi Bíróság, csoportvezető bíró

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Kérjük, hogy a részvételi díjat elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján, annak sorszámára való hivatkozással utalja, a díjbekérő kiegyenlítését követően postai úton küldünk számlát. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.


Térkép betöltése...

Helyszín
EDUTUS Ház – Falk1 Rendezvényközpont

Kategória


Regisztráció

Regisztráció lezárva!.