2018. évi adó és járulékváltozások, ÁFA levonási joggyakorlás A-tól-Z-ig!

2018. évi adó és járulékváltozások, ÁFA levonási joggyakorlás A-tól-Z-ig!

Nagyné Véber Györgyi előadásában!

Konferencia időpont: 2018. február 22. (csütörtök) 10:00-tól 15:15-ig

Jelentkezési határidő: 2018. február 16. 14:00-ig

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:30-tól 10:00-ig

Részvételi díj:

29.800,- Ft + ÁFA/fő

(A részvételi díj tartalmazza az információs anyag, a kávészünetek és a büfé ebéd költségét.)

Csoportos jelentkezés (min. 3 fő) esetén 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból!

Konferencia helyszín: Alma Mater Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. (BEJÁRAT: SZEMERE UTCA FELŐL!)

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

Témakörök:

2018. évi adóváltozások

Személyi jövedelemadó törvény változásai

 • Ingatlan átruházásból származó jövedelem felhasználásának szabályai,
 • praxis jog értékesítésének adózása,
 • Vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében adott juttatás adózása,
 • Ingatlan bérbeadás adózása és EHO fizetési kötelezettség változása,
 • Adómentes bevételek körének bővülése,
 • mobilitási lakhatási támogatás mértékének emelése,
 • iskolarendszerű képzés fogalma,
 • gyermek kedvezmény mértéke

Járulék, EKHO, EHO változások

Áfa változások

 • Áfa mérték változások,
 • Belföldi adatszolgáltatási kötelezettség szabályai

KIVA, Kata, átalányadó változások

Illetéktörvény változások

Adózás rendjéről szóló törvény változásai

 • évközben hatályba lépett módosítások és 2018. –tól hatályos módosítások
 • Adózás rendjéről szóló törvény,
 • Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény,
 • Adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásról szóló törvény

Áfa adózási levonási joggyakorlás

Az adólevonási jog keletkezése

 • teljesítési időpont értelmezése
 • fordított adós ügyletek esetében,
 • határozott időszakos ügyletek,
 • közösségi termék, illetve szolgáltatás beszerzések esetében,
 • fizetett előleg utáni áfa levonási joggyakorlás
 • előzetesen felszámított, áthárított áfa fogalma
 • külföldön teljesített ügyletek után keletkezett belföldön felmerült beszerzések utáni áfa levonási jog

Az adólevonás személyi és tárgyi feltételei:

 • adólevonási joggyakorlás bizonylatai,
 • mely esetekben lehet számla helyett egyéb dokumentum az adólevonás alapja

Adólevonásra jogosító és arra nem jogosító ügyletek:

 • adóköteles ügyletek,
 • belföldi adómentes, közösségi adómentes ügyletek,
 • áfa hatálya alá nem tartozó ügyletek
 • különleges adózói kör áfa levonásának esetei

Az adólevonási jog korlátozása és a korlátozások alóli feloldás szabályai

Tételes levonási tilalom alá eső beszerzések és azok alól mentesítés szabályai, áfa tv. 124. és 125. §-ai:

 • parkolás, úthasználati díj,
 • vendéglátás, szórakozási célú szolgáltatások,
 • telefonköltségekre vonatkozó szabályok, számítási példa
 • személygépjárművekkel kapcsolatos költségek áfa tartamának levonására vonatkozó szabályok

Az előzetesen felszámított áfa megosztása adólevonásra jogosító és arra nem jogosító tevékenységet végzők esetében

Arányosítással történő áfa levonás lehetőségei:

 • természetes mutatószám szerinti
 • és bevétel arányos megosztás

A bevétel arányos megosztás számítási módszerei

 • göngyölítéses módszer,
 • előző évi átlagos arányszám alkalmazása

A bevétel arányos számítás képlete

 • számlálóba beszámító tételek,
 • nevezőbe beszámító tételek,
 • közösségi bevételek szerepeltetése,
 • támogatások szerepeltetése a számítási képletben,
 • bérleti díjbevételek szerepeltetése a számítás során,
 • nevezőben és a számlálóban sem szerepeltethető tételek

Tárgyi eszközök arányosítással történő megosztása esetén szükséges korrekciók számítása

 • tárgyi eszközök, ingatlanok esetében figyelési idő, számítási példa.

Adólevonási joggyakorlás bevallása

 • a levonható áfa szerepeltetése az adóbevallásban
 • következő időszakra átvihető követelés szabályai,
 • előző időszakról áthozott követelés esetén önellenőrzés és önellenőrzési pótlék számítása
 • visszaigénylés szabályai
 • mely esetben érvényesíthető az adólevonási jog önellenőrzéssel

Adólevonási joggyakorlás általánostól eltérő esetei

 • adólevonási joggyakorlás megszűnés, átalakulás esetén
 • adólevonási jog engedményezése
 • saját rezsis beruházás levonható áfája
 • pályázatok során adólevonásra vonatkozó nyilatkozat elvei és jelentősége a későbbi áfa levonás szempontjából

Konzultációs kérdések!

Előadó: Nagyné Véber Györgyi, adószakértő, mérlegképes könyvelő, költségvetési tanácsadó

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Kérjük, hogy a részvételi díjat elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján, annak sorszámára való hivatkozással utalja, a díjbekérő kiegyenlítését követően postai úton küldünk számlát. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.


Térkép betöltése...

Helyszín
Alma Mater Rendezvényterem

Kategória


Regisztráció

Regisztráció lezárva!.