Az elektronikus formában érkező adózással kapcsolatos iratok fontosságáról

Közzétéve: 2015. 05. 13.

Annak ellenére, hogy a digitalizáció és az online kommunikáció napjainkra már a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozói szektor számára is meghatározó jelentőségű, a hatóságokkal történő kommunikációban mégis gyakran okoz meglepetést, ha egy hivatalos okmányt elektronikus formában kapunk.
2014 óta törvényi rendelkezés szól arról, hogy a vállalkozások számára kötelező egy elektronikus kézbesítési cím (gyakorlatilag egy hivatalos email-cím) megadása is, amely a cégjegyzékbe is bekerül.
Az adózás rendjéről szóló törvény immár azt is meghatározza, hogy a NAV mely esetekben küldhet hivatalos iratokat elektronikus úton. Technikailag az elektronikus levelezés az Ügyfélkapu rendszerén keresztül történik, és az adózó azon lépését, amikor a küldeményt megnyitotta, a rendszer úgy tekinti, hogy az irat kézbesítésre került, és erről a tényről visszaigazoló e-mailt küld a NAV részére. A második küldéstől számított 5. nap után akkor is kézbesítettnek tekinthető a dokumentum, ha az ügyfél azt ki sem nyitotta. Természetesen a jogszabály nevesíti azokat az eseteket is, ahol valamilyen méltányolható akadályoztatás következtében nem került megtekintésére a dokumentum, és ezáltal az ügyfél mentesülhet a hátrányos jogkövetkezmények alól.
Nemcsak különféle iratok, üzenetek, hanem akár az adóellenőrzés megkezdését tartalmazó megbízólevél is érkezhet az Ügyfélkapun keresztül. Az üzenet kézbesítésének dátuma pedig a legtöbb esetben egyúttal az adott ügyre és időszakra vonatokozó önellenőrzés és új bevallás benyújtásának határnapját is jelenti.
Mindezek tükrében kiemelten fontos, hogy a legkisebb cégek is módszeresen szabályozzák a hivatalos email-címük kezelésére vonatkozó belső eljárási rendet, a megtekintések gyakoriságát, a jogosulti kört, illetve az ügyvezető/k helyettesítését akadályoztatás esetén, megelőzendő a mulasztási bírságokat.

2015. május 13.

Megosztás: