A városmarketing módszerei és ezek hozzájárulása egy város sikeréhez

Közzétéve: 2015. 11. 11.

Amikor a városmarketing kifejezést meghalljuk, gyakran azt érezzük, hogy egy minden szempontból letisztázott, evidens fogalommal van dolgunk, olykor azonban nyilvánvalóvá válik, hogy nem egyértelmű, tulajdonképpen mit is takar a mindennapok szintjén ez a munka. A településirányítás, a városvezetés egy meglehetősen komplex tevékenység, amelynek színvonalas működtetése tudatosan végiggondolt tevékenységek módszeres összekapcsolását és koordinálását feltételezi.
Az eredményességét konkrét elemzés nélkül csak spontán benyomások alapján véleményezhetjük, hogy ténylegesen mit tartalmaz, miként kvantifikálható a hozzáadott értéke a 7P, azaz a szolgáltatásmarketingre jellemző marketing-mix elemek tükrében, nem tudjuk meghatározni. Kulcskérdés, hogy a városvezetés miként tudja kapcsolni egyéb városüzemeltetéssel kapcsolatos kulcsfontosságú feladatokhoz, kik az érintettek, illetve ők milyen módon kapcsolódhatnak be a stratégiai és taktikai jellegű elemek kiválasztásába? Bevonják-e a legtöbb vállalkozást képviselő mikro-, kis- és középvállalkozásokat a megvalósításba, vagy csak passzív szolgáltató szerepet szánnak nekik.
Érdemes végiggondolni, hogy mennyiben alkalmazhatók az esettanulmányokban feltárt külföldi példák, feltétlenül célszerű megkísérelni annak meghatározását, hogy mekkora hozzáadott érték generálható a városmarketinggel. A turizmus konkrétan levezethető és áttételes hozzájárulása egy ország vagy egy régió GDP-jéhez hosszú évek óta nyilvánvaló, ahogy az is, bármennyire furcsa, de egy várost is el kell adni, ráadásul egyre cizellált módszerekkel.
A gyakorlatban azt láthatjuk, hogy a sikeres projektek és hosszabb távú folyamatok a marketingfogások mellett az identitástudat, a patriotizmus és a public relations tartalmi elemeit egyaránt kiegyensúlyozottan próbálják érvényesíteni. A jól megtervezett és összehangolt városmarketing olyan megkülönböztető versenyelőnyt képesek generálni, amelyek a kulturális pluralizmus és a multikulturalizmus jellemzői mellett egyúttal összetéveszthetetlen egyediséget sugároznak.

2015. november 11.

Megosztás: