A kisvállalati adóra vonatkozó lényeges szabályok

Közzétéve: 2015. 09. 30.

A kisvállalati adó (KIVA) alkalmazásának a 2012. évi CXLVII. törvény alapján szigorú feltételei vannak, amelyek a következők:

  • a vállalkozás dolgozói állománya az adóévet megelőző évben max. 25 fő lehet
  • összesített bevételei az adóévet megelőző évben nem léphetik túl az 500 millió forintot
  • a mérlegfőösszeg az adóévet megelőző évben szintén nem lehet több, mint 500 millió forint
  • a mérlegfordulónapnak feltétlenül a naptári évet kell követnie, tehát december 31.
  • végrehajtandó adó- és vámtartozása max. 1 millió forint lehet

A KIVA mértéke negyedévenként esedékes bevallási és fizetési intervallumban az adóalap 16%-át teszi ki oly módon, hogy az adóalany nem fizet társasági adót, szociális hozzájárulási adót, valamint szakképzési hozzájárulást, sőt ezekre vonatkozó bevallást sem kell teljesítenie. Áfát, a magánszemélyeket érintő adókötelezettségeket és helyi jellegű közterheket azonban természetesen fizetnie kell.

Kapcsolt vállalkozások esetén minden kritériumot úgy kell értelmezni, hogy az összesített érték is a törvényben megállapított létszám-, illetve bevételi limit alatt maradjon.

A KIVA alapját a vállalkozás pénzforgalmi szemléletű eredményének és a személyi jellegű kifizetések képezik. Annak érdekében, hogy az eredmény valós pénzügyi helyzetet tükrözzön – elsősorban hitelnyújtáshoz és hitelfelvételhez kapcsolódóan –, számos korrekciós tétel módosíthatja, amelyeket szintén az említett törvény szabályozza részletesen.

Fontos részterület az elhatárolt veszteség szabályozása a törvényben, amely szerint egy adott adóévben keletkezett negatív eredmény csökkenti a következő évek pozitív eredményét. Arra is lehetőség van, hogy még a társasági adóalanyisága idején keletkezett negatív adóalapot a kisvállalati adóban érvényesítse, amennyiben azt vagy annak egy részét korábban a társaságiadó-alapból nem vonta le.

2015. szeptember 30.

Megosztás: