2017-től változik a befektetési szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége!

Közzétéve: 2016. 08. 26.

„A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató az adóévet követő év február 15-éig – a magánszemély nevének, adóazonosító számának feltüntetésével – a ’K86-os nyomtatványon adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz a magánszemély adóévben megvalósult ügyleteiben megszerzett bevételek összegéről, az ügyletek – üzletszabályzat vagy a összesített eredménye (nyereség, veszteség) összegéről és az adóévben felmerült, az ügyletek eredményében figyelembe nem vett járulékos költségek összegéről” [Szja tv. 67/A. § (4) bekezdés].

Vagyis szigorítani kívánnak a bejelentési kötelezettségen az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek tekintetében, melynek keretében a befektetési szolgáltatóknak éves adatszolgáltatást kell teljesíteniük az adóhatóság felé, azon célból, hogy a 2017. január 1-től bevezetésre kerülő adóbevallási tervezetben a NAV szerepeltetni tudja az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelmet az Szja. bevallás új módszereként. Mindez előrevetíti, hogy jelentően bonyolultabb lesz a befektetési szolgáltatókat is érintő ellenőrzött tőkepiaci ügyletek procedúrája, mely tény megfelelő informatikai háttér sürgős létrehozását követeli. A törvénymódosítás értelmében a befektetési szolgáltatónak az adóévet követően az eddigi január 31. helyett február 15-ig kell ügyfelenként kiállítani egy részletezett igazolást, a magánszemély részére. Az igazolásnak tartalmaznia kell az elszámolt ügylet éves eredményének összegét, az abból származó bevételt, az ügyleti ráfordítás és az ügyletek eredményében figyelembe nem vett járulékos költségek összegét is. ezen felül a befektetési szolgáltatónak feladata, hogy egy külön nyomtatványon (K86, amely még nem elérhető és ez nehezíti az érintett pénzintézetek felkészülését) keresztül mindezen információkról adatokat szolgáltasson a NAV felé. Már ez maga is indokolja az informatikai háttér fejlesztését. Az adóalany számára viszont jelentősen egyszerűsödhet a bevallás folyamata, mert az adóhatóság is megkapja a tőkepiaci ügyletekre vonatkozó adatokat, amiből össze tudja állítani a bevallás vonatkozó részeit a tervezetben. Meg kell még jegyezni, hogy a módosított rendelkezések ugyan csak augusztus 1-től hatályosak, visszamenőleg minden 2016. január 1-től keletkezett adókötelezettségre is vonatkozhatnak.

Szakmai Konferenciaszervező Kft.,
2016. augusztus 26.

Megosztás: