2016. évi adóváltozások!

Közzétéve: 2015. 11. 24.

Az Országgyűlés november 16-i döntése értelmében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően jövőre is módosul az Adózás rendjéről szóló törvény, valamint az egyes adónemek szabályozása. A legfontosabb módosítások az alábbiakban összegezhetők. Néhány kivételtől eltekintve általánossá válik az indokolt esetben egy alkalommal hosszabbítható 30 napos ügyintézési határidő. Negyedévenkénti értékelés alapján meghatározásra kerül az ún. megbízható és kockázatos adózó fogalma is, az ezt a besorolást birtokló adóalanyok mind a normál, mind az esetleges szankciókkal fenyegetett eljárási módozatokban előnyösebb, illetve hátrányosabb elbírálásban részesülnek. Részben ehhez kapcsolódóan említhető, hogy a már eddig is létező köztartozásmentes adózói besorolás feltételei is javulnak.
A bevallási nyilatkozat intézménye alatt azt kell értenünk, hogy az a magánszemély, aki minden tekintetben megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben lefektetett feltételeknek, és az adott adóévben kizárólag a munkáltatójától származó jövedelmet szerzett, a bevallási kötelezettségét a munkáltató felé adott bevallási nyilatkozattal is teljesítheti.
Az egyes adótípusok, illetve adónemek tekintetében az alábbiakat érdemes feltétlenül kiemelni. A személyi jövedelemadóban csak érintőleges változások lesznek, amelyek elsősorban a többi adónemmel kapcsolatos összhangot hivatottak megvalósítani.
A másik kiemelt közvetlen főadó, a társasági adó vonatkozásában a jövő évi rendelkezések néhány jogi személy esetében az eredmény- és az adózás előtti eredmény megállapításának módját változtatják meg. Az általános forgalmi adózás kapcsán ugyanakkor szigorítás lép hatályba, mert az adóalany a továbbiakban kizárólag az adómegállapítási időszakot megelőző naptári évben keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével csökkentheti a tárgyidőszakra vonatkozóan megállapított együttes adó összegét. A helyi adók egyszerűsítéseket, adminisztrációs és teherkönnyítéseket is hoznak, míg az illetéktörvény számos területen új illetékmentességi rendelkezéseket fogalmaz meg.
Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban és milyen változások lesznek még? Megtudhatja 2015. december 16-i fél napos gyakorlati képzésünkön!

Adókonferencia 2016!

2015. november 24.
Szerző: Szakmai Konferenciaszervező Kft.

Megosztás: